BOLIGPOLITISK STYREGRUPPE

 

Den boligpolitisk styregruppe (BPS) skal udvikle samarbejdet mellem boligorganisationerne og Vejle Kommune.
 
Styregruppen er et samarbejdsorgan, der blandt andet skal rådgive Vejle Byråd og boligorganisationer om boligpolitiske forhold inden for det almene boligområde med udgangspunkt i en udvikling og integration af de almene boligområder set i forhold til den samlede boligudvikling. Derudover skal gruppen bidrage med oplæg til initiativer og tiltag, der kan være med til at skabe en stærk udvikling inden for hele det boligpolitiske og boligsociale felt.
Borgmesteren er formand for den Boligpolitiske Styregruppe. Desuden sidder to medlemmer fra byrådet samt formændene for boligorganisationernes hovedbestyrelser.
Den kommunale repræsentation skal afspejle de relevante områder for den boligpolitiske og den boligsociale indsats i kommunen. Vejle Byråd udpeger formanden for Boligpolitisk Styregruppe.
Fællessekretariatet betjener styregruppen i samarbejde med Forum for Koordination og Udvikling.
Medlemmer
Formand
Jens Ejner Christensen
Borgmester og medlem af Vejle Byråd
 
 
Næstformand
Hans Helge Andersen
Formand for Hovedbestyrelsen AAB
 
 
Christoffer Aagaard Melson
Formand for Teknisk Udvalg og medlem af Vejle Byråd

 
Alex Vejby Nielsen
Medlem af Vejle Byråd
 
 
Karin Mortensen
Formand for Hovedbestyrelsen Østerbo
E-mail: km@osterbo.dk
 
 
Jens-Anker Gjelstrup
Repræsentant for Domea
 
 
 
Benny Haugsted
Formand for organisationsbestyrelsen, Lejerbo Vejle
 
 
 
 
Forretningsførere og embedsmænd deltager efter behov