FÆLLESSEKRETARIATET
 
Fællessekretariatet skal være på forkant med udviklingen inden for det almene boligområde og tendenser på nationalt og internationalt plan; herunder blandt andet forestå udviklingen af nye indsatser på det boligsociale og -politiske område.
 
Både boligorganisationer og kommunen skal kunne trække på fælles­sekretariatets kompetencer inden for analyse, projektudvikling etc.
 
Fællessekretariatet skal desuden stå for afholdelsen af en årlig fælles konference, hvor alle aktører inviteres og mødes på tværs. 
 
Derudover skal Fællesekretariatet betjene de interne samarbejdsorganer, der relaterer sig til BolivVejle, i både boligorganisationer og i Vejle Kommune.
 
 
Kontaktoplysninger
Boligstrategisk koordinator VAKANT
E-mail:
Tlf. 
 
Ved spørgsmål kan Line Palm kontaktes på e-mail: linpa@vejle.dk
 
 
 

 

 
 
 
 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle