FORUM FOR KOORDINATION OG UDVIKLING
 
Forum for Koordination og Udvikling (FKU) har til opgave at følge og koordinere hele den boligsociale og boligpolitiske indsats i BolivVejle´s område. FKU skal i samarbejde med Fællessekretariatet konkretisere og udarbejde oplæg, som sikrer hurtig implementering af forskellige emner. FKU skal være et samlende punkt i BolivVejle og være et sted, hvor Fællessekretariatet kan hente sparring og løfte diskussioner på tværs.
  
Deltagere: Max 8 personer + leder af Fællessekretariatet, ligelig fordelt mellem Boligorganisationerne og Vejle Kommune. Vejle Kommune har formandskabet for Forum for Koordination og Udvikling.
 
Medlemmer
 
Formand
Niels Ågesen
Kommunaldirektør Vejle Kommune
 
Søren Ahle Hansen
Direktør Østerbo
 
Jan Vorgaard
Kundechef Domea
 
Torben Krogh
Forretningsfører Lejerbo
 
Steen Dall-Hansen
Direktør AAB
 
Birgit Thorup

Arbejdsmarkedschef Vejle Kommune

 

VAKANT
Boligstrategisk koordinator Teknik & Miljø Vejle Kommune              
 

Michael Sloth

Direktør Teknik & Miljø Vejle Kommune

 

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt, områdechef Teknik & Miljø Vejle Kommune

Thomas Kirsten

Stabschef Teknik & Miljø Vejle Kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle